De EVOLUTIE van het muziekfestival

De evolutie verliep over twee concertgolven:

Allereerste festivalconcert in 1979 "Vlaams Kamerorkest van Brussel" o.l.v. Arie Van Lysebeth, huidig voorzitter van de jury van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth
(soliste: de Hongaarse alt Margit Jeremias)

  1. 1979 - 1986 waarbij elk concert vergezeld werd van een tentoonstelling door binnen- en buitenlandse kunstenaars.
    Vandaar de naam van de opgerichte v.z.w. CONCER-TEN-TOONSTELLINGEN
  2. 1991 tot op heden waarbij het festival een vast stramien heef uitgewerkt qua tijdstip en locatie voor de 4 concerten.

TIJDSTIP

  • de laatste twee dinsdagen van oktober VOOR de herfstvacantie
  • de eerste twee dinsdagen van november NA de herfstvacantie

LOCATIE

Het openings- en slotconcert gaan door in het
Cultuurcentrum "de Brouckere"
Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout

Het 2de en 3de concert gaan door in de
feestzaal van Restaurant "'t CENTRUM"

Beerstraat 20, 8820 Torhout